Хидрография
Хидрография

Изпълнени проекти

 Списък на изпълнени обекти
N Наименование на проекта Година
1 Направа на профили на река Марица и притоците.Цифров модел на водосборната област  1998
2 Подробна снимка на язовир “Душанци” .Изследване на наноси и деформации  1998-2010
3 Геодезически работи по проект за укрепване на югозападния бряг в близост до стената на язовир "Батак"  1999
4 Заснемане на речното легло на река Дунав – участък от 30 км. за нуждите на защитени – “влажни зони” “Бръшлен, Калимок и Белене.  2000
5 Заснемане на дъното на язовир “Христо Смирненски” - Габрово  2001
6 Изграждане на система за диференциална GPS навигация на Военноморския флот  2001
7 Определяне на кривите на завирените обеми и залетите площи на язовир Кърджали (1800ха.)  2001
8 Картиране дъното на р.Дунав за нуждите на АЕЦ Козлодуй  2002
9 Хидрографско заснемане на акваторията на пристанище Лом  2003-2010
10 Хидрографски заснемане на акваторията пристанище Бургас, проект за корабно обръщало  2004
11 Геодезическо и хидрографско заснемане на пристанище Петрол-Сомовит  2004
12 Геодезическо и хидрографско заснемане на пристанище Лукойл-Росенец  2005
13 Хидрографско заснемане на участъци от река Дунав при Силистра,Лом, Попина, по проект за укрепване на брега на р.Дунав.  2004-2005
14 Определяне на кривите на завирените обеми и залетите площи на язовир Александър Стамболийски (1200ха.)  2006
15 Профили на реките Арда,Тунджа,Струма и Мест  2006
16 Хидрографсо заснемане за проектиране на комерсиално пристанище в близост до Созопол  2007
17 Язовир “Александър Стамболийски” - заснемане на съоръженията на язовирите и прилежащи такива във водосборния район. Пълно заснемане на язовирното дъно.Извеждане на ключови криви. 2007
18 Хидрографсо заснемане за проектиране на комерсиално пристанище в близост до Несбър  2008
19 Хидрографсо заснемане за проектиране на комерсиално пристанище в близост до Ахтопол  2008
20 Хидрографсо заснемане за проектиране на комерсиално пристанище в близост до Царев  2009
21 Хидрографиране на дъното на язовир Копринка. Установяване на местоположението на древен град Севтополис.  2010
22 Заснемане на акваторията на пристанище СО-МАТ Видин  
23 Хидрографско заснемане на прилежащата на пристанище “СО-МАТ” акватория, на река Дунав, гр.Видин 2013
24 Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Мичурин”, гр. Царево, част хидрография на акваторията и прилежащи територии в открито море с площ 340 хектара. Създаване на 3D модели. Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива. 2013
25 Хидрографско заснемане на прилежащата на пристанище “Св.Константин и Елена” черноморска акватория, гр.Варна 2014
25 Хидрографско заснемане на прилежащата на дванадесето корабно място акватория, пристанище "Варна-изток” 2014
25 Пълно хидрографско заснемане на чашата на язовир "Душанци" с установяване на наносните отлагания и извеждане на нови ключови криви на завирените обеми и заливаеми площи 2014

 

Промоции
SOKKIA
Моторни шейни
SOKKIA
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.
Get Adobe Flash player
Годишна профилактика
Iinstrumenti back