Кадастър и регулация
Кадастър и регулация

Кадастър и регулация

Макар и смятана за не толкова технически сложна от повечето геодезисти дейност , кадастърът и свързаните с него проекти, са съществена част от обема на геодезическа продукция, както в България, така и в световен мащаб.

Не би могло да бъде и иначе при положение , че тези дейности са свързани със собствеността върху териториите, които са в голяма част не просто географско понятие , а средство за производство на принадена стойност в полза на собствениците им.

От гледна точка на държавните структури, върху тези територии кадастъра и свързаните дейности осигуряват информация за данъчната система и респективно събираемостта на данъците върху недвижимата собственост.

От самото си основаване ние в Геохайд обръщаме внимание на проектите свързани със собствеността върху земята.

Преди 1990 година повечето от специалистите с по-дълъг трудов стаж, понастоящем работещи в Геохайд участваха в създаването на Кадастрални планове на населени места по съществуващите тогава стандарти, включително и ИСЕК (информационна система на единния кадастър) първообраза на настоящата кадастрална карта и регистри.

След 1990 година участвахме в реституцията на земеделските земи с проекти върху 100 000 декара .

От 2000 година когато бе сключен първия заем със световна банка за създаване на кадастрална карта и регистри по европейски образец до настоящия момент извършваме дейности по кадастъра и свързаните с него ОУП, ПУП и др.

Основната ни дейност свързана с КК и КР е както създаването на ГММП и РГО за територии в цялата страна, така и цялостно създадени кадастрални карти на населени места свързани с дейността на регионалните ни офиси в Плевен , Монтана, Ст.Загора и Скопие.

Също така обръщаме внимание на създаването на СКУП (специализирани карти за устройствено планиране). В тази област дружеството е значително по-активно. Имаме завършени проекти за територии основно свързани с пристанищната инфраструктура на повечето големи пристанища за обществен транспорт с национално значение , за над 200 000 декара.

Всичко казано до тук би трябвало да илюстрира факта, че разполагаме със значителен опит в областта на Кадастъра и свързаните с него дейности, което прави възможен и рентабилен всеки възложен ни проект в това направление.
 

ЧАСТ от Изпълнени в България проекти

2012

 N  Наименование на проекта Година 
1 Изработване на кадастрални планове община Вършец – 8 населени места  1983
2 Изработване на кадастрални планове община Берковица- 6 населени места  1984
3 Изработване на кадастрални планове община Монтана-19 населени места  1985
4 Подземен кадастър на терените около ядерния реактор на БАН  1987
5 Кадастрална и Информационна система на Област Монтана, България  1990
6 Поземлена реформа в България над 100 000 декара в община Берковица  1992
7 Поземлена реформа в България - Измерване и обработка на опорни мрежи за  1995
8 Изработване на цифров кадастър на гр.Кнежа  1996
9 Изработване на цифров кадастър на терените стопанисвани от НЕК-ЕАД – язовирен район Родопи  1997
10 Цифров модел на защитени територии Рила, Центален Балкан  1997
11 Създаване на геодезическа мрежа с местно предназначение СР Балчик  2004
12 Специализирани карти за устройствено планиране на пристанища: Варна-Изток,  2004
13 Специализирани карти за устройствено планиране на пристанища: Варна–Запад  2005
14 Специализирани карти за устройствено планиране на пристанища: Варна Сух док  2005
15  Специализирана карта за устройствено планиране на пристанище Балчик  2006
16 Специализирани карти за устройствено планиране на пристанища: Русе-Изток  2007
17 Специализирани карти за устройствено планиране на пристанища: Русе–Запад  2007
18 Специализирана карта за Устройствено планиране на пристанище Лом  2008
19 Специализирана карта за Устройствено планиране на кв.Мърчаево Софийска община  2010
20 ГММП община Сливен  2002
21 ГММП Община Витоша  2008
22 ГММП Община Нови искър  2009
23 ГММП Община Белица  2010
24 ГММП Съдебен Район Балчик  2000
25 ККР гр.Русе пристанище Русе център  2006
26 Хвостохранилище Люляковица
Пълно заснемане на язовирната стена и територията от сухата и страна до 1км.
Изработване на проект, включително методика и технология за следене на деформациите на язовирната стена.
Изграждане на елементите от системата за мониторинг.
Измерване и обработка на резултатите.
Създаване на софтуер за анализ и сравнение на резултатите от измерванията с натрупване.
 
2008
27 ККР, гр.Полски Тръмбеш  2008
28 ККР гр.Чипровци  2009
29 ККР с.Г.Дамяново  2009
30 Геодезически дейности отнасящи се за въвеждане в експлоатация и получаване на удостоверения по чл. 52 от ЗКИР”,на обекти:
-Хидровъзел "Цанков Камък”
-Изместване на съществуващ път ІІІ – 868 Девин – Михалково
 
2011
31 Мониторинг на хидротехническите съоръжения в пристанищен терминал Варна - Изток, част от пристанище с национално значение Варна и пристанищен терминал Лом, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом 2011
32 СЪЗДАВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАРТИ И РЕГИСТРИ НА МОРСКИТЕ ПЛАЖОВЕ“, Обособена позиция № 4 – Създаване на специализирана карта и регистри за морски плажове плаж „Романтика” – КК „Камчия в землището на с. Близнаци, община Аврен, област Варна, морски плажове в землищата на гр. Бяла, община Бяла, област Варна,
гр. Обзор, с. Емона, гр. Свети Влас, гр. Несебър и с. Равда, община Несебър, област Бургас
 
2012
33 Измерване на деформациите стената на язовир “Душанци” 2012
34 Изработване планове на новообразуваните имоти на земеделски земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на територията на Община Троян, област Ловеч за гр. Троян, с. Балабанско, с. Балканец, с. Бели Осъм, с. Белиш, с. Борима, с. Врабево, с. Голяма желязна, с. Горно Трапе, с. Гумощник, с. Добродан, с. Калейца, с. Ломец, с. Патрешко, с. Черни Осъм, с. Чифлик, с. Шипково 2012
35 Проектиране и изграждане на КИС и „нулево’ измерване на точки с цел установяване на деформации на дига по геодезически способи за обект „Корекция на р.Лесновска от км 13+108-км. 12+668- възстановяване на дясната дига, кв.”Челопечене” гр.София 2013

 

 

 

 

 

Промоции
SOKKIA
Моторни шейни
SOKKIA
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.
Get Adobe Flash player
Годишна профилактика
Iinstrumenti back