Общи условия
Общи условия

Общи условия

Добре дошли в сайта на „ГЕОХАЙД” ООД – www.geohide.com!

Моля, преди използването на този уеб сайт прочетете внимателно настоящите условия. Вашият достъп до и използването на уеб сайта на „ГЕОХАЙД” ООД е обвързващ с тези условия, които може да бъдат актуализирани от нас по всяко време с цел подобряване на качеството на услугите, които Ви предоставяме. С оглед на Вашето използване на Сайта, или на всяко физическо лице или юридическо лице, от чието име потребителят има достъп или използва Сайта, Вие приемате, без ограничения и безусловно, настоящите "Общи условия" и сте съгласни да се обвържете с Политиката ни за поверителност и защита на личните данни. „ГЕОХАЙД” ООД приема сигурността на Вашата лична информация отговорно и се ангажира да гарантира, че Вашата лична информация е защитена по всяко време. Моля, прочетете повече в меню: „Поверителност“.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА

Настоящите Общи условия за продажба (ОУП) на стоки съдържат условията за продажба на стоки в онлайн магазин geohide.com и имат задължителна обвързваща сила за потребителя и продавача.
Продажбите на стоки в geohide.com се извършват от „ГEOХАЙД” ООД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 040220214, със седалище и адрес на управление: град София-1618, бул.” Цар Борис III” 136, наричано навсякъде в ОУП „Продавач”.

Приемането на настоящите ОУП е условие за осъществяване на валидни продажби през geohide.com

Продажбите през е-магазина се извършват чрез последователно изпълнение на стъпките, указани тук.

I. Първа стъпка Регистрация

1. За да закупите стоки от geohide.com е необходимо да се регистрирате като клиент. Регистрацията се извършва еднократно, след което можете да извършвате покупки неограничен брой пъти като регистриран Потребител. За целта, попълнете коректно необходимата информация във всички полета на формата за регистрация като следвате указанията в нея.
2. След регистрацията, Потребителят получава потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на geohide.com
3. В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, geohide.com автоматично ще изпрати e-mail съобщение съдържащо регистрираното потребителско име и парола на предоставения от потребителя в пр
оцеса на регистрация адрес за електронна поща.

II. Втора стъпка - Намиране на продукт

Как да намеря продукта, който желая?
1. Има два начина да се достигне до типа продукт, който се търси:
- чрез двете основни продуктови секции: ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ и ОФТАЛМОЛОГИЧНИ УРЕДИ
- като се изпише наименованието на дадения модел в полето за търсене, което се намира горе в дясно
2. След като се избере даден продукт е желателно да се разгледат различните спецификации към него, преди да бъде добавен в количката. За целта се кликва върху заглавието или снимката на продукта, за да се отвори страница с пълна спецификация към него. Ако желаете да получите допълнителна информация бихте могли да се свържете с оператор на телефон: 02/ 9559543 и 088 550 200, или да изпратите запитване на имейл: [email protected].
3. Следва кликванене на бутон: "добави". При това действие, продуктът се прехвърля в кошницата, която се позиционира видимо най-в дясно. Има възможност съдържанието на кошницата да се показва и скрива, след като се кликва върху нея.

III. Трета стъпка - Покупка

Как да закупя продуктите, които се намират в моята кошница?
1. Кликва се бутон "купи", който се намира в най-долната част на кошницата.
* продуктите, които се намират в количката могат да бъдат коригирани, изтривани и заменяни през целия процес на пазаруване.
2. След кликване на бутон „купи“ се отваря страница със следното съдържание:
Възможност за избор на начинин на плащане: Плащане при доставка, Банков превод
Описание на условията за доставка
Форма за вписване на адрес за доставка
Форма за вписване на данни за фактура

След попълване на всички необходими данни се кликва отново бутон „КУПИ“ в долната част на екрана.

IV. Четвърта стъпка - Плащане

1. Цени и начин на плащане:
1.Указаните цени на отделните стоки и услуги са единични, за брой.
2.Всички посочени цени са с включен ДДС, в български лева.
3.Стойността на доставката не е включена в посочената цена, с изключение на промоции за безплатна доставка и доставки на стойност над 100.00 /сто/лева.
2. При плащане по банка: Ако изискващата се информация от стъпка III-2 е попълнена коректно, излиза съобщение „Вашата поръчка № "xxxxxxxxxx" е приета успешно.“
Преглед на поръчката и разпечатване на проформа могат да бъдат направени от страница „вашите поръчки“, която се намира в потребителското меню в най – горната част на екрана. Също така информация по повод направената поръчка се получава на имейл автоматично, след приключване на стъпка стъпка III-2. Очаква се оператор да се свърже с вас по повод детайлите за доставка.

3. Плащане с наложен платеж на куриер: Ако изискващата се информация от стъпка III-2 е попълнена коректно, излиза съобщение „Вашата поръчка № "xxxxxxxxxx" е приета успешно.“Преглед на поръчката могат да бъдат направени от страница „вашите поръчки“, която се намира в потребителското меню в най – горната част на екрана. Също така информация по повод направената поръчка се получава на имейл автоматично, след приключване на стъпка стъпка III-2. Очаква се оператор да се свърже с вас по повод детайлите за доставка. Стойността на доставката не е включена в посочената цена, с изключение на промоции за безплатна доставка и доставки на стойност над 100.00 /сто/лева.

* При избран начин на плащане (по банков път) е необходимо плащането на поръчката да е постъпило по банковата ни сметка в срок до 7 дни от датата на подадената и одобрена заявка. Ако сумата не е постъпила в срок, заявката ще бъде анулирана служебно и нейното изпълнение ще бъде спряно.
*Настоящите цени, търговски условия, вклюбително Търговски отстъпки и други специални условия, както и промоции са валидни само за покупка на стоки през уебсайта www.geohide.com
*Продавачът си запазва правото да променя цените на предлаганите в geohide.com стоки, без да дължи предварително уведомление на потребителите.
*Съгласно настоящите ОУП, всеки клиент на geohide.com е длъжен да заплати актуалната по време на сключване на сделката цена.
*Промоционалните цени, обявени в сайта са валидни до изчерпване на количествата.

4. Плащане в офиса на „ГЕОХАЙД” ООД с адрес:

Централният офис на дружеството се намира в
гр.: София-1618
п.к.: 132
бул.”Цар Борис III” 136
тел.: 9559 543; 088 550 2000
факс: 9559 372
е-mail: [email protected]

V. Пета стъпка - Доставка

Поръчаната стока се доставя опакована и придружена с данъчна фактура на посочения от Вас в заявката адрес за доставка.

Ако продуктът е в наличност, доставката се осъществява до три работни дни.
Ако продуктът не е в наличност, доставката се осъществява до двадесет работни дни.
Стойността на доставката не е включена в посочената цена, с изключение на промоции за безплатна доставка и доставки на стойност над 100.00 /сто/лева.
Потребителят трябва да прегледа стоките за външни повреди и/или липси в присъствието на куриера. С подписването на товарителницата, потребителят удостоверява получаването на стоките и тяхното количествено и външно съответствие с поръчката. При отказ да се приеме доставката, потребителят дължи всички разходи по направената доставка, които включват цена на куриерски услуги и на опаковка. Ако куриерът не открие клиента на посочения от него адрес, и клиентът не се отказва от получаването на доставката, той поема за своя сметка всички разходи, свързани с повторната доставка
Ако една или всички стоки от Вашата поръчка са изчерпани или не са налични в момента, оператор ще се свърже с Вас на посочения от Вас телефон за контакти, за да уточни Вашето предпочитание – забавена доставка с разходи по доставянето за наша сметка или възстановяване на внесената сума за поръчка.

Ако искате да получите допълнителна информация, моля пишете ни или се свържете с нас на посочените корд:
Тел.:      02/9559 543 И 088 550 2000
Факс:    02/9559 374
Е-маил: [email protected]

VI. Рекламации

Рекламации за липси и други явни недостатъци се предявяват писмено от Потребителя в деня на приемане на стоките с попълването на Протокол за рекламация. Непопълването му ще се счита за приемане на стоките без рекламации за явни недостатъци и липси.
Продавачът отстранява явните недостатъци, допълва липсващите стоки или ги заменя с други от същия вид количество и качество, в срок до 7 работни дни в зависимост от мястото на доставката и моментната наличност на рекламираните стоки.
Рекламации за недостатъци, които по естеството си не могат да бъзат забелязани при обикновен преглед, могат да бъдат предявени писмено след откриването им, но не по-късно от две седмици след приемането на стоките. Ако уведомлението не е извършено в този срок, стоките се считат за одобрени. Рекламацията следва да бъде придружена със съответните доказателства.

VII. ГАРАНЦИЯ

Всички стоки предлагани в geohide.com, са с гаранция за качество от производителя. Гаранционните условия са стандартни за такъв вид оборудване и гарантират неговото нормално функциониране. Гаранционният срок е посочен в гаранционната карта и започва да тече от датата на закупуване на оборудването. Гаранцията е валидна при представяне на оригинална и правилно попълнена гаранционна карта. Гаранционните условия покриват всички дефекти на стоката, които се дължат на производството и не са открити при заводския контрол. Дефектирането на компонент не е основание за неговата замяна. Замяната се извършва само след установяване на невъзможност за отстраняване на възникналия дефект. Всички дефекти през гаранционния период се отстраняват във фирмения сервиз на “Геохайд”OOД. „Геохайд”ООД не поема вина за загуба на информация, загуба на печалба или последвали загуби или щети. За рекламация се приемат устройства в оригинална кутия, пълна окомплектовка, описание на дефекта и условията на експлоатация. Гаранцията губи валидност, ако са правени опити за отстраняване на възникнали повреди извън сервиза на „Геохайд”OOД. Гаранцията не покрива повреди в резултат на: неправилна експлоатация, неправилна инсталация, правилно включване в ел. мрежата, неправилно транспортиране, пренасяне и съхранение, неправилна или недостатъчна поддръжка, повреди причинени от използването на оборудването в среда не препоръчана от производителя (влажност, темепература, напрежение, запрашеност, директна слънчева светлина и др.), повреди свързани с природни бедствия, механични и/или токови удари, вибрации, гръмотевици и други, които не биха се появили при нормална работа на оборудването. Гаранцията не покрива консумативни материали и дефекти от амортизация. „Геохайд”ООД отговаря за липсата на съответствие на стоката с договора за продажба

VІII. ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ

Потребителят има право да върне поръчана и заплатена стока обратно на Продавача в седемдневен срок от доставката на стоките.
Моля, преди да върнете закупена стока, проверете наличието на следните условия:
• Стоките не са изпозвани или увредени;
• Опаковките на изделието, съпровождащите го етикети, печати и други елементи и знаци за произход и гаранция на производителя са ненарушени и прикрепени към стоката;
• Продуктът се връща в оригиналната търговска опаковка (с ненарушена цялост, неразкъсана или увредена по друг начин).
При наличието на всички посочени условия за връщане, закупени от geohide.com стоки, подлежат на връщане обратно на Продавача.
След получаването на закупената стока обратно, Продавачът извършва оглед за наличието на условията за връщане и уведомява Потребителя за одобрено връщане на стока.
Възстановяването на заплатените суми се извършва по банков път в срок до 30 дни от датата на получаване на стоката обратно в държане на Продавача.
Разходите по доставката и връщането на закупени и одобрени стоки се приспадат от подлежащата на възстановяне сума.

Промоции
SOKKIA
Моторни шейни
SOKKIA
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.
Get Adobe Flash player
Годишна профилактика
Iinstrumenti back