НовиниКККР на гр. Брегово, обл. Видин
НовиниКККР на гр. Брегово, обл. Видин

КККР на гр. Брегово, обл. Видин 19 май 2015, 12:28

Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Брегово, общ. Брегово, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обнародването в ДВ, бр. 36/19.05.2015 г. (до 18.06.2015 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти пред съответната служба по геодезия, картография и кадастър.

 

 

  

Промоции
SOKKIA
Моторни шейни
SOKKIA
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.
Get Adobe Flash player
Годишна профилактика
Iinstrumenti back