НовиниОтговор на писмо 99-132 за гр. БРЕГОВО
НовиниОтговор на писмо 99-132 за гр. БРЕГОВО

Отговор на писмо 99-132 за гр. БРЕГОВО 31 октомври 2014, 20:38

ДО
АГКК
СОФИЯ, УЛ.”МУСАЛА”№1
НА ВНИМАНИЕТО НА
ИНЖ.ВАЛЕНТИН ЙОВЕВ-ИЗП.ДИРЕКТОР


ОТНОСНО ПИСМО 99-132/30.10.2014
СЪЗДАВАНЕ НА КК И КР ГР.БРЕГОВО ДОГ. КД-1-75/26.09.14


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОВЕВ
В отговор на препоръките ви с писмо 99-132/30.10.2014г., по повод сведенията достигнали до Вас, за измами с данните на гражданите при производството кадастрална карта и регистри имам удоволствието,
ДА ВИ ИНФОРМИРАМ ЗА СЛЕДНОТО:
1. В района на гр. Брегово, където сме ангажирани със създаването на Кадастрална карта и регистри, няма явления като описаните от Вас в горецитираното писмо.
2. Още със започването на дейностите си сме предприели следните мерки за надлежно информиране на населението и местна власт за целите, смисъла и задълженията на страните /Възложител-Изпълнител-Местна власт – Население/ при създаването на КК и КР:
- Излъчване на четири радиопредавания посветени на подробното запознаване на слушателите на радиовъзела гр.Брегово с процесите, графиците и правата и задълженията на гражданите при предсточщите дейности по КК и КР.
- На видни места разлепване на печатни обявления с подробни обяснения , срокове и т.н., както и адресът на обектовият ни офис (в партера на сградата на община Брегово, любезно предоствен ни от кмета инж.Милчо Лалов) и лицата към които да се обръщат по въпроси относно анкетиране, документи за собственост, технически проблеми и т.н.
- Провеждане на информационни срещи и дискусии с Кмета наобщина Брегово инж.Милчоо Лалов, Началника на техническа служба Александър Балев, Главен счетоводител - Светлана Борисова, Главен специалист "Човешки ресурси" - Илияна Божинова, секретар на община Брегово - Сергей Здравковски, Главен архитект арх. Пламен Станчев, както и представители на изпълнителя инж.Радослав Павлов –ръководител на обекта и Иван Станчев отговорник по анкетирането.
- Провеждане на информационни срещи с ръководителите на охранителната фирма „Сова 7” ООД която охранява над 90% от имотите в гр.Брегово и запознаване на персонала и с нашите екипи и уточняване на условията за достъп до охраняваните имоти от нашите специалисти по време на полевите дейности по създаването на КК и КР.
- Изработване и наличие на информационни табели тип „баджове” на всеки от специалистите от нашите екипи, който осъществява контакти с гражданите по време на полевите дейности, със снимка разяснителен текст , подписи и печати на СГКК гр.Видин и Община Брегово.

ДА ВИ ЗАПОЗНАЯ С МЕРКИТЕ КОИТО ПРЕДПРИЕХМЕ СЛЕД ВАШЕТО ПИСМО ОТ 30.10.2014Г., ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА И ПРЕВЕНТИРАНЕ НА НЕГАТИВНИТЕ ЯВЛЕНИЯ ОПИСАНИ В СЪЩОТО.

1. Медийни мероприятия

- Още в същия ден 30.10.2014 година публикувахме информационна коломка във вестник „НИЕ” който е четеният в района весник , в двата му последователни броя 30.10.14 (четвъртък) и 03.11.14 (понеделник)
- От днес 31.10.14 публикуваме в интернет сайта ни (www.geohide.com)
Телефонни номера и електронен адрес на който гражданите да получават информация относно фирмата и лицата които са делегирани с права да извършват анкети и полеви геодезически дейности за създаване на КК и КР за тероторията на гр.Брегово.
Публикуван е списък с лицата специалисти на фирмата които извършват анкетиоюране и геодезически дейности.
Телефоните и електронният адрес на които който гражданите да получават информация са тел. 02 9559 543, факс 02 9559 372, email: [email protected]

2. Организационни мероприятия

Среща на началника на СГКК гр. Видин инж. В. Гергов с ръководителя на обекта инж.Радослав Павлов с длъжностните лица касаещи поставените по-горе въпроси от община Брегово на 31.10.2014г.

 

Гр.София ИЗПЪЛНИТЕЛ
31.10.2014г. ГЕОХАЙД ООД

 

Промоции
SOKKIA
Моторни шейни
SOKKIA
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.
Get Adobe Flash player
Годишна профилактика
Iinstrumenti back