НовиниОтговор на писмо 99-132 с. НОВО СЕЛО
НовиниОтговор на писмо 99-132 с. НОВО СЕЛО

Отговор на писмо 99-132 с. НОВО СЕЛО 31 октомври 2014, 20:33

ДО
АГКК
СОФИЯ, УЛ.”МУСАЛА”№1
НА ВНИМАНИЕТО НА
ИНЖ. ВАЛЕНТИН ЙОВЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР


ОТНОСНО ПИСМО 99-132/30.10.2014
СЪЗДАВАНЕ НА КК И КР С. НОВО СЕЛО ДОГ. КД-1-76/26.09.14


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОВЕВ
В отговор на препоръките ви с писмо 99-132/30.10.2014г., по повод сведенията достигнали до Вас, за измами с данните на гражданите при производството кадастрална карта и регистри имам удоволствието,
ДА ВИ ИНФОРМИРАН ЗА СЛЕДНОТО:
1. В района на с. Ново село където сме ангажирани със създаването на Кадастрална карта и регистри, няма явления като описаните от Вас в горецитираното писмо.
2. Още със започването на дейностите си сме предприели следните мерки за надлежно информиране на населението и местна власт за целите, смисъла и задълженията на страните /Възложител-Изпълнител-Местна власт – Население/ при създаването на КК и КР:
- На видни места разлепване на печатни обявления с подробни обяснения , срокове и т.н., както и адресът на обектовият ни офис (в партера на сградата на община Ново село) и лицата към които да се обръщат по въпроси относно анкетиране, документи за собственост, технически проблеми и т.н.
- Провеждане на информационни срещи и дискусии с Кмета на община Ново село Инж.Георги Герасимов Стоенелов, Инж. Анита Димитрова Тодорова – Заместник кмет, Началник ТСУ Любомир Младенов както и представители на изпълнителя инж.Йорданка Лазарова–ръководител на обекта и Иван Бишков отговорник по анкетирането.
- Провеждане на информационни срещи с ръководителите на охранителната фирма „Сова 7” ООД която охранява над 90% от имотите в с.Ново село и запознаване на персонала и с нашите екипи и уточняване на условията за достъп до охраняваните имоти от нашите специалисти по време на полевите дейности по създаването на КК и КР.
- Изработване и наличие на информационни табели тип „баджове” на всеки от специалистите от нашите екипи, който осъществява контакти с гражданите по време на полевите дейности, със снимка разяснителен текст , подписи и печати на СГКК гр.Видин и Община Ново село.

ДА ВИ ЗАПОЗНАЯ С МЕРКИТЕ КОИТО ПРЕДПРИЕХМЕ СЛЕД ВАШЕТО ПИСМО ОТ 30.10.2014Г., ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА И ПРЕВЕНТИРАНЕ НА НЕГАТИВНИТЕ ЯВЛЕНИЯ ОПИСАНИ В СЪЩОТО.

1. Медийни мероприятия

- Още в същия ден 30.10.2014 година публикувахме информационна коломка във вестник „НИЕ” който е четеният в района весник , в двата му последователни броя 30.10.14 (четвъртък) и 03.11.14 (понеделник)
- От днес 31.10.14 публикуваме в интернет сайта на водещия съдружник в ДССД „КАДАСТЪР МОНТ” Геохайд ООД (www.geohide.com)
Телефонни номера и електронен адрес на който гражданите да получават информация относно фирмата и лицата които са делегирани с права да извършват анкети и полеви геодезически дейности за създаване на КК и КР за тероторията на с.Ново село
Публикуван е списък с лицата специалисти на фирмата които извършват анкетиоюране и геодезически дейности.
Телефоните и електронният адрес на които който гражданите да получават информация са тел. 02 9559 543, факс 02 9559 372, email: [email protected]

2. Организационни мероприятия


Среща на началника на СГКК гр. Видин инж. В. Гергов ръководителя на обекта инж. Йорданка Лозарова с длъжностните лица касаещи поставените по-горе въпроси от община Ново село на 31 .10.2014г.

 

Гр.София                                                                                                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ

31.10.2014г                                                                                                      ДЗЗД КАДАСТЪР МОНТ

 

Промоции
SOKKIA
Моторни шейни
SOKKIA
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.
Get Adobe Flash player
Годишна профилактика
Iinstrumenti back