ГЕОХАЙД ООД - Геодезически, хидрографски, лазерни, оптични, фотограметрични, GPS/GNSS инструменти и услуги. » Новини » КККР на с. Ново село, обл. Видин
НовиниКККР на с. Ново село, обл. Видин
НовиниКККР на с. Ново село, обл. Видин

КККР на с. Ново село, обл. Видин 27 май 2015, 10:25

Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Ново село, общ. Ново село, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

 

В 30-дневен срок от обнародването в ДВ, бр. 38/26.05.2015 г. (до 25.06.2015 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти пред съответната служба по геодезия, картография и кадастър.

Промоции
Моторни шейни
SOKKIA
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.
Get Adobe Flash player
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.
Get Adobe Flash player
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.
Get Adobe Flash player